Tjänster

Cejm´s produktlinje kan göras hur lång som helst, men fokus är att tillhandahålla dom produkter, program & tjänster som gör det effektivare, säkrare och med bättre ekonomi för er som användare.

  • Konsultation & åtgärdsplan efter inspektion från miljöförvaltningen
  • Konsultation vid uppbyggande & förbättring av rutiner för hygien
  • Utbildningar

Vi systematiserar och effektiviserar med produkter och program. För bättre säkerhet och ekonomi. Vår kunskap ger Er en extra hand.