Cejm

Cejm AB är ett företag som med hjälp av tillverkare och utvecklare förädlar och effektiviserar produkter och program inom många olika områden. Cejm har en säljorganisation, utbildningsavdelning, supportkontakt samt fortlöpande utveckling av de produkter, tjänster och program Cejm levererar.

Riskkontroll

HACCP är för många som arbetar med livsmedel förknippat med tidskrävande onödigt arbete.Många har än idag inte hört talas om begreppet, trots att det varit lagstadgat sen 2006 och startade så tidig som på 60-talet då NASA började med sina rymdfärder.

Tjänster

Cejm´s produktlinje kan göras hur lång som helst, men fokus är att tillhandahålla dom produkter, program & tjänster som gör det effektivare, säkrare och med bättre ekonomi för er som användare.