Om Cejm

Välkommen till din totalleverantör.

Cejm AB är ett företag som med hjälp av tillverkare och utvecklare förädlar och effektiviserar produkter och program inom många olika områden.

Cejm har en säljorganisation, utbildningsavdelning, supportkontakt samt fortlöpande utveckling av de produkter, tjänster och program Cejm levererar. Våra kunder kan alltid förvänta sig personlig och snabb service.

Cejm arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder, för sina kunder och internt.

Här hittar du vår uppförandekod: Uppförandekod Cejm AB