Rengöringsprogram

100% automatisk dosering av alla rengöringsprodukter.
Städ/hygien och användarschema ingår.
Installation och inställning av kemi.
För rätt ekonomi & effektivitet.

Utrustningen ger alltid rätt dosering för respektive produkt.

Produktkataloger

HORECA
Livsmedelshygien System

Vi lånar ut och installerar utrustning för automatisk dosering.

Automatiserat Hygiensystem (pdf)

Sammankoppling av olika doserare för att skräddarsy rengöringsbehovet i sin helhet.

Egenkontroll

Unik dokumentation med ett blad/månad

Vi hjälper Er med upplägget och ser även till så varje fastighetsskötare, kökspersonal, brandansvarig, HACCP ansvarig får det i sin smartphone, surfplatta eller i datorn.

Egenkontrollen är en del av våran utbildning och kan hjälpa er i eran:

• Kvalitétskontroll
• Säkerhetskontroll
• Ekonomikontroll
• Hygienkontroll
• Riskkontroll
• Miljöstyrning

Detta är några huvudgrupper varför egenkontroll ska utföras, under dessa kan även följande läggas till:

• Brandkontroll
• Skadedjurskontroll
• Fastighetsunderhåll
• Industriunderhåll

Egenkontroll digital

Enkel översikt och automatiska påminnelser. Alla dokument, rutiner Checklistor och kontrollpunkter samlat.

E-sia system
Cejm AB har nöjet att implementera marknadens mest lättanvända system för egenkontroll mot restauranger, butiker, fastigheter och industri.

Genom en unik systemuppbyggnad får era användare som ska arbeta med egenkontroll, skräddarsydd information om vad varje person ska göra, ingen onödig information som gör det krångligt eller tidskrävande.

Produktbeskrivning (pdf)

Produktkataloger

Vi har samlat några olika produktkataloger som tillhör hygien och miljö.