Hygiensystem & Rengöringsprogram

100% automatisk dosering av alla rengöringsprodukter.
Städ/hygien och användarschema ingår.
Installation och inställning av kemi.
För rätt ekonomi & effektivitet.

Utrustningen ger alltid rätt dosering för respektive produkt.

Produktkataloger Säkerhetsdatablad

Rekommendation från kund (pdf)

Rekommendation från kund (pdf)

Rekommendation från kund (pdf)

Rekommendation från kund (pdf)

CEJM har varit en ovärderlig partner för Lindskrog när det kommer till hantering av miljösystem, hygienprodukter och miljökontroll. Deras expertis och engagemang har hjälpt oss att inte bara uppfylla, utan också överträffa, våra miljömål.

Vi är mycket nöjda med deras tjänster och det stöd vi har fått genom hela processen. Tack vare CEJM har vi kunnat skapa en mer hållbar och hygienisk verksamhet som gynnar både våra kunder och miljön. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete.

Jonas Ryberg
Koncern VD

HORECA
Livsmedelshygien System

Vi lånar ut och installerar utrustning för automatisk dosering.

Automatiserat Hygiensystem (pdf)

Sammankoppling av olika doserare för att skräddarsy rengöringsbehovet i sin helhet.

Egenkontroll

Unik dokumentation med ett blad/månad

Vi hjälper Er med upplägget och ser även till så varje fastighetsskötare, kökspersonal, brandansvarig, HACCP ansvarig får det i sin smartphone, surfplatta eller i datorn.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)…

…är ett ledningssystem för livsmedelssäkerhet som identifierar möjliga faror i en process och sätter upp kontroller för att minimera risken för att dessa faror orsakar en oacceptabel folkhälsorisk eller ekonomisk förlust.

Egenkontrollen är en del av våran utbildning och kan hjälpa er i eran:

• Kvalitétskontroll
• Säkerhetskontroll
• Ekonomikontroll
• Hygienkontroll
• Riskkontroll
• Miljöstyrning

Detta är några huvudgrupper varför egenkontroll ska utföras, under dessa kan även följande läggas till:

• Brandkontroll
• Skadedjurskontroll
• Fastighetsunderhåll
• Industriunderhåll

kontakta oss

Egenkontroll digital

Cejm AB har nöjet att implementera marknadens mest lättanvända system för digital egenkontroll. Enkel översikt och automatiska påminnelser. Alla dokument, rutiner Checklistor och kontrollpunkter samlat.

Vårt system förenklar arbetet att kontrollera, följa upp och åtgärda avvikelser.
Egenkontrollen är ett webbaserat system med ett gränssnitt anpassat för mobil, surfplatta och dator. Det kan hantera tusentals enheter med hundratals samtidiga användare med bibehållen prestanda.

System för egenkontroll inom:

  • Bilhallar
  • Återvinningsstationer
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • ATEX
  • Miljöledningsarbete
  • Kontinuitetsplanarbete
  • Krisplanarbete
  • Service efterlevnad
Egenkontollen.se

Produktkataloger

Vi har samlat några olika produktkataloger som tillhör hygien och miljö.