Rengöringsprogram

100% automatisk dosering av alla rengöringsprodukter.
Städ/hygien och användarschema ingår.
Installation och inställning av kemi.
För rätt ekonomi & effektivitet.

Utrustningen ger alltid rätt dosering för respektive produkt.

Produktkataloger

Rekommendation från kund (pdf)

Rekommendation från kund (pdf)

Rekommendation från kund (pdf)

Rekommendation från kund (pdf)

HORECA
Livsmedelshygien System

Vi lånar ut och installerar utrustning för automatisk dosering.

Automatiserat Hygiensystem (pdf)

Sammankoppling av olika doserare för att skräddarsy rengöringsbehovet i sin helhet.

Egenkontroll

Unik dokumentation med ett blad/månad

Vi hjälper Er med upplägget och ser även till så varje fastighetsskötare, kökspersonal, brandansvarig, HACCP ansvarig får det i sin smartphone, surfplatta eller i datorn.

Egenkontrollen är en del av våran utbildning och kan hjälpa er i eran:

• Kvalitétskontroll
• Säkerhetskontroll
• Ekonomikontroll
• Hygienkontroll
• Riskkontroll
• Miljöstyrning

Detta är några huvudgrupper varför egenkontroll ska utföras, under dessa kan även följande läggas till:

• Brandkontroll
• Skadedjurskontroll
• Fastighetsunderhåll
• Industriunderhåll

Egenkontroll digital

Cejm AB har nöjet att implementera marknadens mest lättanvända system för egenkontroll mot restauranger, butiker, fastigheter och industri. Enkel översikt och automatiska påminnelser. Alla dokument, rutiner Checklistor och kontrollpunkter samlat.

E-sia system

E-sia Compliance är ett snyggt och modernt system för digital egenkontroll som på ett enklare sätt ger stöd för efterlevnad av lagar och standards. Som användare har du åtkomst till systemet över internet på din mobil, surfplatta eller dator, oberoende var du befinner dig. Det ger verksamheten effektivare kontroll, uppföljning och säkrare daglig hantering.

Genom en unik systemuppbyggnad får era användare som ska arbeta med egenkontroll, skräddarsydd information om vad varje person ska göra, ingen onödig information som gör det krångligt eller tidskrävande.

Produktbeskrivning (pdf)

Produktkataloger

Vi har samlat några olika produktkataloger som tillhör hygien och miljö.