Fordonsprogram

Att använda ett fordonsschampo eller fel produkt till att lösa upp och ta bort asfalt & tjära är rent slöseri. Produkten kommer inte lösa detta utan hård bearbetning, som skadar ytan mer än vårdar.

Syftet är att skapa en Professionell avfettning- och bilvårdsserie med premiumprodukter till bra priser tillsammans med praktiskt produktmaterial som guidar slutanvändaren för bästa resultat.

Rekommendationsbrev

Sammankoppling av olika doserare för att skräddarsy rengöringsbehovet i sin helhet.