Riskkontroll / HACCP

Vi vill hjälpa er i rätt riktning
HACCP är för många som arbetar med livsmedel förknippat med tidskrävande onödigt arbete. Många har än idag inte hört talas om begreppet, trots att det varit lagstadgat sen 2006 och startade så tidig som på 60-talet då NASA började med sina rymdfärder.

All egenkontroll inom livsmedelsproduktion ska baseras på HACCP´sprinciper.
Och det är inte helt lätt att vara själv i det arbetet, speciellt inom små livsmedelsföretag som t.ex. restaurang.

Vi skulle vilja likställa HACCP med ett säkerhetssystem och med det, bli ett kvalitetssystem. Införande av HACCP ska visa allmänheten vilka företagare som vill ge sina kunder den säkraste produkten att stoppa i munnen.

HACCP kan förklaras som ett ISO system.
Många känner till ISO 9000 (ledingssystem för kvalité.) ISO 14000 (ledningssystem för miljö.)
ISO 22000 är inte lika känt, men bygger på samma principer som HACCP. Så vill man ISO Certifiera sin livsmedelsproduktion så är HACCP ett bra verktyg.

Alla som producerar mat till allmänheten har ett ansvar att göra det säkert, att livsmedel lagas på ett säkert sätt, i hygieniska och väl underhållna lokaler och med utbildad personal som förstår att hälsa och renlighet är viktigt.

Antalet insjuknade varje dag uppgår till 1300 personer/dag och mörkertalet är svårt att veta.
Ca. 42 % insjuknar på  restaurang eller liknande, 22 % i hemmet, 29 % med okänt ursprung, och 7 % från annan källa.

KOSTNADER: En peson som matförgiftas kostar samhället drygt 2000kr, detta medför en samhällskostnad på ca. 949 000 000 Skr/år.

HACCP (hazard analysis critical control point = riskanalys och kritiska kontrollpunkter)
1)Det finns fortfarande personer som kör utan bälte och bältar inte sina barn (och gör inget åt det)
2)Det finns fortfarande personer som kör onyktra (och gör inget åt det)
3)Det finns fortfarande personer som kör för fort (och gör inget åt det)
4)Det finns fortfarande personer som kör trötta (och gör inget åt det)

Allt detta för att man inte gjort en riskanalys och insett att man är ett hårsmån från ett liv i rullstol eller att man inte överlever.

Dom som inte gör som dom 4 exemplen ovan, har gjort en riskanalys och följer fasta rutiner samt gör kontroller före och hela tiden under sin körning och minskar risken för att skada sig själv eller andra.

Det är inte svårare att arbeta i enlighet med HACCP.
Börja arbeta rätt, för att inte skada andra, när ni lagar mat till dom som föder Er.