Riskkontroll/HACCP

HACCP är för många som arbetar med livsmedel förknippat med tidskrävande onödigt arbete. Många har än idag inte hört talas om begreppet, trots att det varit lagstadgat sen 2006 och startade så tidig som på 60-talet då NASA började med sina rymdfärder.

All egenkontroll inom livsmedelsproduktion ska baseras på HACCP´s principer.
Och det är inte helt lätt att vara själv i det arbetet, speciellt inom små livsmedelsföretag som t.ex. restaurang.

Vi skulle vilja likställa HACCP med ett säkerhetssystem och med det, bli ett kvalitetssystem. Införande av HACCP ska visa allmänheten vilka företagare som vill ge sina kunder den säkraste produkten att stoppa i munnen.

Rekommendation från kund (pdf)

Rekommendation från kund (pdf)

Rekommendation från kund (pdf)

HACCP kan förklaras som ett ISO system.
Många känner till ISO 9000 (ledingssystem för kvalité.) ISO 14000 (ledningssystem för miljö.)
ISO 22000 är inte lika känt, men bygger på samma principer som HACCP. Så vill man ISO Certifiera sin livsmedelsproduktion så är HACCP ett bra verktyg.

Alla som producerar mat till allmänheten har ett ansvar att göra det säkert, att livsmedel lagas på ett säkert sätt, i hygieniska och väl underhållna lokaler och med utbildad personal som förstår att hälsa och renlighet är viktigt.

Antalet insjuknade varje dag uppgår till 1300 personer/dag och mörkertalet är svårt att veta.
Ca. 42 % insjuknar på  restaurang eller liknande, 22 % i hemmet, 29 % med okänt ursprung, och 7 % från annan källa.

HACCP (hazard analysis critical control point = riskanalys och kritiska kontrollpunkter)

1) Upprätta punkter att göra eller kontrollera.
Viktiga ofta, mindre viktiga lite mer sällan, o.s.v.
Allt detta för att alla medarbetare ska veta hur dom ska arbeta strukturerat.

2) Utbilda personal & medarbetare.
Medarbetare tycker det är inspirerande och roligare med struktur och god ledning.

3) Kontrollera att det fungerar.
Detta minskar risken för matförgiftning, dåligt ryckte och onödiga kostnader.

4) HACCP är levande och ska utvecklas med verksamheten.
Det ska inte vara belastande. Börja i liten skala med någonting. Och utöka succesivt. Dokumentera hur det fungerar. Speciellt om det inte fungerar.

För att få hjälp. Kontakta oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *