Avloppsunderhåll

NATURENS EGET RENINGSSYSTEM – Goda bakterier för bättre avloppsmiljö.

Rekommendationsbrev

Biosystem

Automatisk dosering av bakterier, enzymer eller flytande syresättning i fettavskiljare och pumpstationer för reduktion av fett / dålig lukt / svavelväte.

Installation

Montering och installation av doseringsutrustning. Kalibrering av doseringsutrustning, Platsanalys.

Månadsservice

Miljökontroll, byte & påfyllning av produkt.

Verifiering/provtagning

Provtagning av avloppsvatten med kontroll & åtgärdsplan pH, syre, metaller, H2S.

Reningsverk

Fettavskiljare

Exempel-provtagning

Provtagning av tvättvatten i avloppssystemet på Arlanda Trio Bilservice.

Framför allt ser vi att värdena för Nickel, Kobolt, Zink, Vanadin och Bly har minskat markant.

Sammanställning
Lite längre ner hittar du lösningen

Men vad är problemet?

Hyreshus/privata boenden

Matkulturen har dom senaste åren ändrats. Idag används det mer olja i matlagning, i allt från sallad till pasta. Många friterar hemma som bidrar till att större mängder fett & olja än tidigare hamnar i avloppen.

Slambilsföretagen

Behöver pumpa ur brunnar och pumpstationer, för att inte fett, slam och annat ska förorsaka stopp, som leder till
översvämningar och ohygien eller problem.

Bagerier & Matbutiker

Mjöl, deg och fettrester hamnar i avloppen, vid produktion och rengöring.

Ofta har matbutiker & stormarknader olika avdelningar: chark, delikatess, bageri, fisk, café & bistro/restaurang. Dessa producerar olika typer av livsmedel. Matrester och fetter av olika former hamnar i fettavskiljare och avloppsledningar.

Fakta

Allt avfall från dessa olika verksamheter och boenden, hamnar I avloppsledningsnätet som ställer till problem. Stopp, dålig lukt, produktion av svavelgaser som fräter sönder inredning utrustning och teknik. Svavel produceras automatiskt när fett och biologiska ämnen förbrukar syre. Svavel är frätande och mycket hälsovådligt.

Lösningen

Cejm utvecklar sen några år egenkontroller för bättre Kontroll inom olika områden. Cejms verktyg för att hålla ledningar, pumpstationer, fettavskiljare och reningsverk i god funktion är bakterier. Cejms bakterielösning finns i många olika former. Block, brickor, flytande, pulver.

Vår personal har även kunskap hur detta ska skötas enligt Er egenkontroll. Då syre är kritiskt så finns även syre i flytande form och med kompressor. Är Ph värde för högt eller lågt så trivs inte bakterier särskilt bra. Då har Cejm system för att Ph neutralisera.

Det viktigaste för att naturens eget reningssystem ska fungera är att miljön är kontrollerad.

Kontakta oss