Förhindra dålig lukt från avloppet

Att hålla rent är en av dom enskilt smartaste underhållsåtgärderna man vidtar för att förhindra dålig lukt. Att underhålla är ett mycket vitt begrepp, som innefattar väldigt många olika delar, beroende på vad som ska underhållas. Ett grundläggande och viktigt begrepp är, HELT & RENT.

Är det helt och rent så är det mycket lättare att upptäcka bristande underhåll.

Varför luktar det illa i avloppet?

En illaluktande lokal kan bero på att lokalen inte använts på ett tag. När sen det spolas i avloppet så sipprar svavel gas upp när rörelsen i avloppet gör att gasen stiger upp genom vattenlås m.m. här kan förbyggande underhåll göras genom rengöring av avloppets alla delar.

Nedan följer 4 olika saker som man bör kontrollera:

  1. Vattenlås
  2. Avloppsrören
  3. Fettavskiljare
  4. Pumpstation

Cejms verktyg för att hålla ledningar, pumpstationer, fettavskiljare och reningsverk i god funktion är bakterier. Cejms bakterielösning finns i många olika former. Block, brickor, flytande, pulver.

1. Vattenlås

Avlägsna matrester. Rengör noggrant med borste och fettlösande rengöring.

2. Avloppsrören

Kanalen kan behandlas med Bakterieprodukter som hjälper till att städa kanalen ut till fett-avskiljaren eller den större huvudledningen. Syredosering kan göra att nedbrytningsprocessen påskyndas och på så sätt förhindras svavelgasproduktionen.

3. Fettavskiljare

Töm fettavskiljare regelbundet utifrån verksamhetens storlek & produktion. Och den installerade fettavskiljarens storlek. Upprätta egenkontroll.
Bakterieprodukter i olika former kan anpassas till miljön som bryter ner fett och minskar risken till fettuppbyggnad som leder till produktion av vätesulfid.

4. Pumpstation

Lokalisera var närmaste pumpstation är belägen ligger den i samma fastighet där er verksamhet finns så är detta en viktig punkt för att förhindra luktproblem. Det kan vara fastighetsägarens verksamhetsutövarens eller kommunens VA avdelnings ansvar för skötsel.

Avloppsunderhåll