Cejm´s produktlinje kan göras hur lång som helst, men fokus är att tillhandahålla dom produkter, program & tjänster som gör det effektivare, säkrare och med bättre ekonomi för er som användare. Att använda ett fordonsschampo eller fel produkt till att lösa upp och ta bort asfalt & tjära är rent slöseri. Produkten kommer inte lösa detta utan hård bearbetning, som skadar ytan mer än vårdar.

Att rengöra en beredningsbänk i en livsmedelslokal med ugns rengöring är en stor livsmedelshygienisk risk. Har ni klara instruktioner och rätt uppmärkning av kemtekniska produkter? Att använda redskap som är slitna och fel till bilvård kan resultera i dyra omlackeringskostnader.

Vilket material använder ni?
Att rengöra golv i kök som inte löser den tunna fetthinna som bildas under dagen ökar risken för halkolyckor och brist på hygien kommer att kännas på lukten och golven blir solkiga. Hur ser det ut hos er?

Att schematiskt förenkla vilka produkter, verktyg & hjälpmedel som underhåller maskiner, lokaler & utrustning ger kostnadsbesparing. Hur ser era rutiner ut och hur lätta är dom att följa.

Personer som arbetar inom industri och inte skyddar sig, med rätt handskar och tvättar av sina nedsmutsade händer, med vårdande och tillräckligt effektiva produkter, riskerar torrsprickor och självsprickor som resulterar i sjukskrivning. Vilka personer har speciella behov hos er?

Att inte tvätta & desinficera dom viktigaste verktygen (händerna) och torka dom med vårdande engångspapper, när man arbetar med livsmedel, ger en mycket ökad risk för att sprida matförgiftning. Hur ser era faciliteter ut för personlig hygien

Att bearbeta & torka golvet med borste & gummi skrapa, vid rengöring av kökets golv, är självklart för dom flesta. Vilken kondition och hur hygienisk är era borstar & gummirakor.

Att tömma avfall och sopor från köket hör till GHP (Good hygiene practice) annars kommer flugor och andra skadedjur, har ni avfallssäckar? Och tömmer ni varje dag? Annars kommer det krävas ljusfällor, myrdosor och råttfångare inom kort. Och stängning av miljöförvaltingen nära.

Om ovanstående påstående & information inte är helt till belåtenhet så kan det vara dags för en hygienutbildning och eventuellt inspirationsmöte.

Tjänster

 

Restaurang & Catering

 

Livsmedelsbutiker

Bygg & Fastighet, Industri

 • Egenkontroll
 • Brandkontroll
 • Arbetsmiljö
 • Maskiner
 • Utrustning
 • Ytskydd & tätning
 • Övrigt & förbrukning

 

Kontor

 • På kontoret
 • Konferera
 • Rengöring
 • Maskiner
 • Utrustning

Alla sålda lösningar och produkter installeras & monteras samt konditionskontrolleras regelbundet och utbildning för optimal användning genomförs.